Login

Konsultfabriken

Systemförvaltare - Stockholm

2019-03-12

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemförvaltare

As our client explained:

Kunden har behov av förstärkning på IT-avdelningen. Uppdraget omfattar en konsult i form av en systemförvaltare. Uppdraget består i att stärka upp IT-avdelningen och arbeta med systemförvaltning i den dagliga verksamheten. Rollen som systemförvaltare innebär att förstå både systemen och den verksamhet som dessa stödjer. 

Erbjuden konsult ska ansvara för att systemet levererar så stor verksamhetsnytta som möjligt genom att:
- strategiskt planera för systemens utveckling
- prioritera förändringar och rättningar från ett verksamhetsperspektiv
- motverka störningar genom proaktiva åtgärder och riskhantering

Detta sker genom att ha god och kontinuerlig dialog med verksamheten samt arbeta strukturerat inom IT-avdelningen. Konsulten ska ha erfarenhet av att kravställa för att kunna stötta verksamheten i utvecklingsarbetet. Utöver det konkreta förvaltningsuppdraget så ska erbjuden konsult också driva förbättring och utveckling av förvaltningsarbetet.

Konsulten ska ha:
- relevant akademisk utbildning (t.ex. data- eller systemvetenskap)
- relevant utbildning inom agilt arbete, t.ex. Scrum master
- erfarenhet av minst två tidigare uppdrag som Scrum master
- erfarenhet av minst två tidigare uppdrag inom systemförvaltning/produktägarskap
- erfarenhet av kravarbete

Duration: Until the 2020-03-31, with a possibility of extension.
Start: ASAP
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us.  

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se