Login

Konsultfabriken

Senior Lösningsarkitekt - Central Stockholm

2019-08-19

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Senior Lösningsarkitekt

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Rollen ingår i Kundens Arkitekturfunktion som fokuserar på arkitekturutveckling, arkitekturstöd och efterlevnad samt bemanning av arkitektkompetens till pågående projekt.

Rollen innehåller två delar:

1. Linjearbete - reviderat EA ramverk
Bakgrund: Arbetet med att vidareutveckla Ineras Arkitekturramverk (EA ramverk) pågår och behöver förstärkas med resurs. Arkitekturramverket är skapat av ett nätverk av arkitekter och kan användas för att öka takten i digitaliseringen inom kommuner och regioner. Detta åstadkoms genom att skapa ett gemensamt sätt att betrakta och uttrycka digitaliseringen med stöd av gemensamma principer, metoder och andra strukturer, så att det vi producerar kan förstås och användas av alla. Det ökar även möjligheterna att återanvända produkter som redan finns i enskilda organisationer.

Arbetsuppgifter som ingår är bland annat:
- Att leda och delta i insamling och utredning av krav, modellering och framtagande av regelverk och tillämpningar av dessa för informationssäkerhet kombinerat med arkitektur.
- Att delta som specialist i samverkansuppdrag med nationella (och regionala) projekt. Arbeta med vidareutveckling av EA-ramverket samt den Arkitekturgemenskap som skapats.

2. Stötta den strategiska arkitekten för programmet Första linjens vård
Erfarenheter och kompetens som byggts upp i och med framtagandet av ett Earamverk behöver tas tillvara i framtagandet av en referensarkitekturen i programmet.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Specialiserad på ledarskap, informationssäkerhet, arkitektur, utveckling och implementation av standardiserade lösningar inom digitaliseringsområdet.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
- Expertkunskaper inom ledarskap och digitalisering, med inriktning på metoder, strategier, standards, affärsmodeller, förmågemodeller, mognadsmodeller för informationshantering, informationssäkerhet och informationsutbyte via tjänster.
- Erfarenhet av modellering och kravhantering för informationsutbyte, informationsklassning och informationskvalitet.
- Erfarenhet av utveckling och införande av beskrivningsramverk för stora företag och organisationer, EA (Enterprise Architecture) med specialistinriktning inom verksamhetsförmågor, informations- och tjänstearkitekturer.

Bör-krav:
- Flerårig (3-5 år) erfarenhet avseende kommunikation och ledningssupport inom dessa områden.
- Flerårig erfarenhet av förändringsledning och beslutsstöd till ledning inom organisationer.
- Dokumenterad kommunikativ förmåga.
- Dokumenterad erfarenhet av stora och federativa projekt samt komplexa lösningar för säkert informationsutbyte och informationshantering mellan många och olika aktörer.

Duration: 50% until the 2020-12-31, with a possibility of extension.
Start: ASAP
Place: Central Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se