Login

Konsultfabriken

R-Konsult - Central stockholm

2019-09-10

Just now we have a request from one of our Swedish clients for an R-Konsult

As our client explained:

Konsulten kommer att arbeta med Kundens utvecklingsgrupp i nära samarbete med bibliometrikerna på Kundens biblioteket, och kommer att ingå i ett team för att implementera en ny presentation av Kundens forskningsgenomslag på webben, både för intern och extern användning. Som delar i detta så ingår visualiseringar av citeringsgenomslag, samarbetsmönster, forskningsnätverk mm.

Presentationen kommer att byggas i R/Shiny integrerat med MS-SQL databaser samt Kundens personaldatabas, samt potentiellt även med andra datakällor via olika API:er. Projektet kommer att bedrivas iterativt, genom att först ta fram en grundmodell och sedan successivt bygga ut denna med ny funktionalitet.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Minst 2 års erfarenhet inom data science med inriktning mot visualisering av data
- Minst 2 års erfarenhet av databasintegrationer
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av R-programmering
- Konsulten ska obehindrat kunna kommunicera och uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bör-krav:
- Minst 1 års erfarenhet av R-paketet Shiny
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av Python-programmering 
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av data modellering med R-Studio, SAS eller liknande

Duration: Long Term.
Start: ASAP
Place: Central Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us.  

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se