Login

Konsultfabriken

Processledare - Örebro

2019-09-20

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Processledare

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Konsulten ska stödja förvaltningsledaren med att planera det dagliga arbetet i förvaltningsobjektet och ansvara för ändringshanteringsprocessen utifrån ett förvaltningsperspektiv med paketering av leveranser och konfigurationshantering. Det innebär att:
- Agera samordnare/koordinator vid större uppdrag inom Förvaltningsobjektet.
- Hålla i ändringshanteringsprocessen. Vara drivande i ändringshanteringen för Förvaltningsobjektet.
- Vid ändringar ansvara för att underrätta de projekt/förvaltningsobjekt som har direkta eller indirekta beroenden till systemet och därmed kan beröras av ändringen.
- Agera beställare gentemot externa leverantörer.
- Ansvara för releaseplanering.
- Ansvara för att dokumentation (t.ex. krav, design, konstruktion, testfall) är av god kvalitét samt överensstämmer med utformningen av objekt.
- Agera som tekniskt och rutinmässigt stöd för de verktyg som används i konfiguration och ändringshanteringsprocessen.
- Stödja förvaltningsledningen vid framtagandet av regler och rutiner för respektive process och se till att de efterlevs.
- Hålla i Baselinehantering för versionshantering av alla artefakter och konfigurationer.
- Agera kontaktyta mot övriga CM som det finns systemberoende mot.
- Ansvara för att processen även följs av underleverantörer, om dessa berörs av förändringen.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av att ha arbetat när en förvaltningsledning enligt PM3.
- Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet i rollen som Configuration Manager.
- Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet i rollen som Change Manager.
- Konsulten ska ha erfarenhet av konfigurationshantering och ändringshantering i .net miljö och stordatormiljö.
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att ta fram planer för konfiguration och ändringshantering.
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med leveranskontroll t.ex. baselinehantering.
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av TFS 2017 gällande ärendehantering, kodhantering, build och releases.

Bör-krav: 
- har erfarenhet av att jobba med uppsättning av servermiljöer mot externa leverantörer
- minst 6 års erfarenhet av SCRUM.
- minst 6 års erfarenhet av att ha arbetat med Sparx Enterprise Architect.
- minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som Systemutvecklare

Duration: Until the 2021-10-31, with an option for extension.
Start: 2019-11-01
Place: Örebro

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us.

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se