Login

Konsultfabriken

Teknisk hands-on projektledare - Central Stockholm

2019-09-24

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Teknisk hands-on projektledare

As our client explained:

Vi har behov av en teknisk hands-on förvaltningsprojektledare. 

Personen ska arbeta med följande typer av uppgifter inom ramen för förvaltningsorganisationen:
- Ansvara för och projektleda mindre interna projekt/aktiviteter, som tex utrullning W10, implementering MFA, serveruppgraderingar osv
- Hantera kontakter med leverantörer inom ramen för ovan exempel på aktiviteter
- Arbeta med dokumentation, och dokumentationsstruktur
- Licenshantering, skapa struktur och rutiner
- Osv.
 
Många av de här arbetsuppgifterna kommer att förändras allteftersom nya aktiviteter beslutas och att gamla blir färdigställda. 
 
Personen vi söker ska vara strukturerad, ihärdig, och ha god förståelse för verksamhetens behov, men också vara smidig. Mycket av utmaningarna handlar om att samverka med verksamheten. Rollen kommer också att arbeta hands-on med uppgifter inom ramen för aktiviteterna som drivs. 
 
Vi söker alltså inte en ren projektledare, utan en strukturerad person som kan leda och ge ordning till aktiviteter men också samtidigt arbeta i de aktiviteterna. Exempel: Aktiviteten MFA handlar om att vi vill rulla ut den funktionen till alla våra medarbetare. I det arbetet ingår testning, diskussioner med leverantörer, koordination med verksamheten så att de inte störs mer än nödvändigt, skapande av change requests, undersökning av funktionen, uppföljning och dokumentation, samt skapande av en förvaltningsplan för funktionen etc etc. Konsulten kommer att ansvara för att alla de här uppgifterna sköts, men också ta ansvar för delar av dem på egen hand.

Duration: Ongoing.
Start: ASAP
Place: Central Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se