Login

Konsultfabriken

.NET-systemutvecklare - Stockholm

2019-09-27

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a .NET-systemutvecklare

As our client explained:

Konsulten ska i uppdraget: 
- Ingå i teamet och arbeta med utveckling av befintligt system.
- Arbeta med databaser, skript, dokumentering samt test.
- Aktivt bidra till Kundens agila transformation och bidra med sprintplanering, retro, demos och dagliga stå-upp-möten.
- Vara driven och ta sig an komplexa arbetsuppgifter där förutsättningarna inte är helt klarlagda.
- Vara en lagspelare som har lätt för att samarbeta och var kommunikativ.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Minst sex (6) års dokumenterad erfarenhet av systemutveckling med C++ och eller C#VB.Net. Erfarenheten ska har erhållits under de senaste tio (10) åren. 
- Minst fem (5) års erfarenhet av arbete med databaser. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tio (10) åren.
- Minst tre (3) års erfarenhet av arbete i operativsystemet Linux. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste fem (5) åren.
- Minst ett (1) års erfarenhet av komplexa tidplaneringssystem. Med komplexa menar vi ett system som stödjer planering av arbetstiden innehåll. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre (3) åren. 
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på Svenska.

Bör-krav: 
- Erfarenhet av att ha arbeta i Eclipse 
- Erfarenhet av att ha arbeta i Visual Studio
- Erfarenhet av att ha arbeta i Ingres som databas
- Erfarenhet av att ha arbeta i UFT
- Erfarenhet av Scrum och av att arbeta i enlighet med agila arbetsmetoder. 
- Erfarenhet av systemutvecklingsarbete inom offentlig verksamhet.

Duration: Until the 2022-02-01, with an option for extension.
Start: 2020-02-01
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se