Login

Konsultfabriken

2 x Verksamhetsarkitekter - Stockholm

2019-10-09

Just now we have a request from one of our Swedish clients for 2 x Verksamhetsarkitekter

As our client explained:

Vi söker 2 x Verksamhetsarkitekter.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha relevant utbildning inom området medicinsk informatik
- Konsulten ska ha erfarenhet av att leda och delta i insamling och utredning av krav, modellering och framtagande av informationsspecifikationer, tjänstekontraktsbeskrivningar och tillämpningsanvisningar.
- Konsulten ska ha betydande erfarenheter från uppdrag i rollen som informatiker inom ramen för nationell tjänsteutveckling.
- Konsulten ska ha mycket god kunskap om nationella referensmodellen NI och nationellt fackspråk.
- Konsulten ska ha god kännedom om tillämpade kodverk för journal- och läkemedelsinformation
- Konsulten ska ha mycket god kunskap om lagar, föreskrifter och regler för informationsförsörjning inom vård och omsorg.

Bör-krav:
- Konsulten bör ha god kännedom om de nationella tjänsterna för journal- och läkemedelsinformation och dessas användning inom ramen för sammanhållen journalföring, invånarens direktåtkomst samt utlämning.
- Konsulten bör ha kännedom om och förmåga att arbeta med dokumentation av krav och modellering med hjälp av de för nationell tjänsteutveckling använda verktygen Visual Paradigm m.fl.
- Konsulten bör ha kunskap om relaterade standarder exempelvis HL7, HL7 FHIR, IHE, IHE Continua, OpenEHR m.fl.
- Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta med publiceringsverktyget Confluence eller motsvarande.

Duration: 90% until the 2020-12-31.
Start: ASAP
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se