Login

Konsultfabriken

Uppdragsledare - Stockholm

2020-03-24

Just now we have a request from one of our Swedish clients for an Uppdragsledare

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Syfte med avropet är att förse Polismyndigheten med en uppdragsledare/projektledare kompetensnivå fem (5).

Utvecklingsuppdrag bedrivs inom sektionen för Utrednings- lagförings- och forensiska system. Sektionen ansvarar för utveckling och förvaltning av de produkter som främst stödjer polisens brottsutredande verksamhet. Sektionen är indelad i sex grupper som i sin tur är uppdelade i ett antal team (totalt ca 10 team). Varje grupp/team stödjer en viss del av polisverksamheten.

Uppdraget kommer först och främst att utföras tillsammans med de fyra team som ansvarar för utveckling och drift av polisens centrala produkt för ärende-hantering av brottsutredningar, Durtvå. Även arbete inom andra grupper/team kan förekomma. Durtvå är en del av en komplex miljö med ett flertal integrationer till andra interna och externa produkter och tjänster. Parallellt med vidareutvecklingen av Durtvå pågår även avveckling av polisens äldre system för anmälningar (RAR).

Polismyndigheten har nu behov av en uppdragsledare för att utveckla arbetsformer, utvecklingsprocesser och arkitektur för flera team som arbetar mot en och samma produkt. 

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Erfarenhet av minst tre (3) uppdrag som inneburit att leda/stödja projekt/uppdrag som inneburit arbete med att utveckla systemarkitektur i en verksamhet med ett flertal systemintegrationer mellan interna och externa system
- Tolv (12) års dokumenterad erfarenhet av att leda eller arbeta i agila team i uppdrag med omfattning på minst sex (6) månader
- Erfarenhet av minst tre (3) uppdrag som inneburit att tillsammans med ledningsgrupper/chefer arbeta med att driva agilt transformationsarbete
- Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Bör-krav (mervärdeskrav):
- Erfarenhet av arbete som agil coach.
- Erfarenhet av att arbeta inom större företag eller större offentlig verksamhet. Som större företag eller större offentlig verksamhet räknas organisationer med 5 000 anställda eller fler.
- Förmåga att på ett pedagogiskt sätt förmedla hur man arbetar med för-bättring av arbetsformer, utvecklingsprocesser och arkitektur i en miljö med flera team som är beroende av varandra.

Duration: 20% for 12 months, with an option for extension up to another 24 months.
Start: April 2020
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se