Login

Konsultfabriken

Systemutvecklare med EPIServer-kompetens - Stockholm

2020-03-25

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemutvecklare med EPIServer-kompetens

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
IT-avdelningen söker en systemutvecklare som ska ingå i gruppen som förvaltar och utvecklar Polismyndighetens webbplatser och intranät. Polisen använder publiceringsverktyget Episerver 11 för sina webbplatser. Webtrends statistiklösning och sökmotorn Google GSA kommer att bytas ut under våren. I uppdraget ingår både rättningar av fel och utveckling av nya funktioner på episerverplattformarna.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av programmering i Episerver CMS. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren
- Minst 1 år av apputveckling i iOS
- Erfarenhet av att skapa, läsa och förstå tekniska krav
- Erfarenhet av Matomo och/eller Google Analytics som statistiklösning
- Minst 2 år av ElasticSearch. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 4 åren
- Minst 5 år av programmering i .Net och C#. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Bör-krav (mervärdeskrav):
- Erfarenhet av programmering i HTML5, SASS/Javascript ES6
- Erfarenhet av programmering utifrån tillgänglighetsanpassning
- Erfarenhet av Wowza streaming server

Duration: 12 months, with a possibility of extension.
Start: Within one month.
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se