Login

Konsultfabriken

Lösningsarkitekter/utvecklare - Stockholm

2020-03-25

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Lösningsarkitekter/utvecklare

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Kund: Inera.

Seniora lösningsarkitekter/utvecklare arbetar bl.a. med utredningar inom arkitekturdrivande frågeställningar, behovs- och kravformulering och dokumentation. De är huvudansvariga för och genomför utveckling av gemensam infrastruktur, framför allt SDK Adressbok, SDK Testbädd och SDK Testklient, samt integrationer/anslutning till DIGGs infrastrukturkomponenter.

I rollen/kompetensen ingår även att definiera och dokumentera erforderlig infrastruktur och test- och utvecklingsmiljöer tillsammans med Ineras driftspartner, samt med SDK-projektets testresurser enligt överenskommet arbetssätt inom utveckling och test, inkluderande hantering av utvecklingsaktiviteter, buggrättningar mm.

Rollen innefattar även deltagande i projektteam, arbete i backlog, samt kontakt med pilotaktörer och deltagande vid vissa externa möten.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Expertkunskap inom områdena tjänstebaserad systemarkitektur, integrationsplattformar samt IT-infrastruktur.
- Långvarig erfarenhet av att leverera inom agila utvecklingsprojekt.
- Ska ha genomfört mjukvaruutveckling med lång erfarenhet av utveckling i Java 8, utveckling enligt Continuous Delivery och verktyg såsom Jenkins, samt djup kunskap om containertekniken Docker och ha tillämpat OpenShift.
- God erfarenhet av att arbeta med arkitektur och infrastruktur inom landstingsregional, kommunal och statlig sektor.
- Erfarenhet av att ha arbetat med nationella plattformar för hälso- och sjukvård, exempelvis nationella säkerhetstjänster, katalogtjänster och vårdapplikationer.
- Behärska det svenska språket väl i tal och skrift

Bör-krav (mervärdeskrav):
- Genomfört utveckling inom både front-end och back-end med god kunskap inom ReactJS respektive Spring Framework.
- Långvarig erfarenhet av teknisk referensarkitektur för nationell eHälsa i Sverige och RIV Tekniska anvisningar
- Erfarenhet av produkten Keycloak och säkerhetsprotokollet OAuth/OIDC.
- Byggt webbtjänster baserat på REST och JSON:API

Duration: 70-90% until the 2020-12-31, with a possibility of extension.
Start: Earliest the 2020-04-01.
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se