Login

Konsultfabriken

Teknisk Koordinator - Solna

2020-05-20

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Teknisk Koordinator

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Konsulten kommer att arbeta med projektet SIA som står för Skolverkets Inloggning och Användarhantering.

Skolverket har ett regeringsuppdrag som innebär att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Syftet är att bidra till att de nationella proven och bedömningsstöden blir likvärdiga, rättssäkra och effektiva. Förutom att utveckla själva provtjänsten behöver Skolverket tillhandahålla ett tillförlitligt sätt för användarna att på ett tillräckligt säkert sätt få åtkomst till provtjänsten.

Som en del av detta behöver Skolverket en teknisk koordinator på heltid som ska koordinera och samplanera tekniska leveranser för projekt SIA.

Uppdraget kommer att ske på plats i Skolverkets lokaler i Solna. Rollen innebär kontakter både externt och internt på Skolverket.

Arbetsuppgifter:
- Samverkan med externa leverantörer i den tekniska lösningen.
- Samverkan med interna plattformstjänster.
- Att tekniska frågor och krav som inkommer vad gäller drift- & infrastruktur utreds och hanteras snabbt och professionellt.
- Koordinera driftaktiviteter och ärenden kopplade till projektet så att arbetet drivs framåt.

Erfarenhet
Nivå 3 - Har haft flera uppdrag/projekt inom området och kan arbeta självständigt. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4 - 8 år inom aktuell roll.

Ska-krav (obligatoriska krav)
Konsulten ska:
- uppnå minst nivå 3 i ramavtalets kompetensnivå
- ha 3 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att ha koordinerat drift- och infrastrukturärenden
- ha 3 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av arbete med IdM lösningar
- ha arbetat med koordinering och samplanering av tekniska leveranser
- ha arbetat i utvecklingsprojekt vad gäller hantering av drift- och infrastrukturfrågor

Tilldelningskriterier 1
Konsulten bör:
- ha god kunskap om mekanismer för hantering av drift- och infrastrukturfrågor
- ha god java-kompetens
- ha bred erfarenhet av samverkan med projekt och uppdrag för it-utveckling

Tilldelningskriterier 2 - Referens
Den konsult som är ansvarig för att genomföra uppdraget ska lämna referenser på ett (1) tidigare genomfört likvärdigt uppdrag där denne haft motsvarande roll som efterfrågas i detta avrop. Referensen får vara maximalt tre år gammal från sista anbudsdag.

Duration: Until the 2021-06-07, with a possibility of extension.
Start: 2020-08-17
Place: Solna

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se