Login

Konsultfabriken

IT-säkerhetskonsult - Solna, Stockholm

2020-09-09

 Just now we have a request from one of our Swedish clients for an IT-säkerhetskonsult.

As our client explained:

Kund
Skolverket

Uppdragsbeskrivning
Skolverket har en komplex nätverksmiljö som samtliga it-tjänster är beroende av. Därför behövs en expertkompetens för att säkerställa att trafik och komponenter skyddas på ett fullvärdigt sätt. Konsulten ska hjälpa till med att identifiera, åtgärda, samt härda flertalet av våra miljöer. Konsulten ska hantera it-säkerhetsfrågor i ett större projekt.

Ska-krav (obligatoriska krav)
Konsulten ska ha minst 3 års dokumenterad och aktuell kompetens inom:
- Generell IT-säkerhet
- PKI
- Nätverkssäkerhet
- Riskanalys i området IT-säkerhet
- IAM
- Autentiseringslösningar
- Linux

Bör-krav:
- ha arbetat med liknande uppdrag hos statliga organisationer
- kunna självständigt kunna driva utredningar
- kunna driva workshops
- ha erfarenhet av teknisk projektledning
- ha god förmåga att lära ut och kunskapsöverföring
- ha kunskap om Microsoft Active Directory
- kunna agera rådgivande och vägledande i informationssäkerhetsfrågor med fokus på IT-säkerhet

Duration: Until the 2021-08-31.
Start: ASAP
Place: Solna, Stockholm.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

· an updated CV in Word format (in Swedish)
· a price per hour
· an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us.

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se