Login

Konsultfabriken

Datamodellerare/lösningsarkitekt - Stockholm

2020-09-09

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Datamodellerare/lösningsarkitekt.

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Kunden söker en senior datamodellerare/lösningsarkitekt inom BI-området med mycket goda kunskaper inom datamodellering. Konsulten kommer att ha det övergripande ansvaret för modellering inom BI/DW området. En stor del i rollen är också att skapa nya datamodeller och implementera dem i verksamheten. Konsulten kommer att ha ett nära samarbete med olika kompetenser inom kunden som analysavdelningen, arkitekter, utvecklare m.fl.

Arbetsuppgifter
Bidra med expertkompetens i framtagning av datalager för kunden genom att:
- driva framtagandet datamodell
- sätta principer, riktlinjer och arbetssätt för modelleringen, samt processer för att säkerställa dess efterlevnad
- ta fram en datamodell för ett nytt datalager
- diskutera, granska och besluta lösningsförslag
- säkra att lösningarna följer fastställd strategi och är dokumenterade och publicerade

Ska-krav (obligatoriska krav):
- ha arbetat med lösningar för datalager (minst 5 år)
- ha arbetat med informations- och datamodellering (minst 5 år)
- ha erfarenhet av standardiserade metoder för datamodellering och specifikt för datalagring
- ha arbetat i modelleringsverktyg (ex. Sparx Enterprise Architect)
- ha erfarenhet/kunskap om Data vault och dimensionsmodellering
- ha arbetat med ETL-verktyg, DWA-verktyg
- ha erfarenhet/kunskap relationsdatabaser (t ex Oracle och Postgres)
- kunna ta fram datamodeller utifrån en informationsmodell
- kunna dokumentera lösningar och modeller
- ha erfarenhet/kunskap om kravställa och implementera ett datalager från grunden
- kunna vidareutveckla befintliga datalager
- ha erfarenhet/kunskap tillämpning och användning av informationen i ett datalager
- Akademisk examen med inriktning mot data- och systemvetenskap eller motsvarande

Bör-krav:
- Konsulten bör ha god kunskap om informationssäkerhet och behörighetsstyrning
- Konsulten bör ha erfarenhet av politiskt styrd organisation
- Konsulten bör ha en hög kompetens och trivas med att förklara komplexa tekniska samband på ett enkelt sätt även för en målgrupp som inte har en it-bakgrund
- Konsulten bör vara noggrann, effektiv och kommunikativ, ha hög social kompetens,
initiativförmåga och god samarbetsförmåga

Duration: Until the 2020-12-31, with options for extension 3 x 6 months.
Start: ASAP
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se