Login

Konsultfabriken

BI/DW utvecklare - Solna, Stockholm

2020-09-11

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a BI/DW utvecklare.

As our client explained:

Kund
Svenska Spel

Uppdragsbeskrivning
Svenska Spel har behov av kompetens med stor erfarenhet inom BI-området och en konsult som är nyfiken på såväl nya tekniker och verktyg som nya tankesätt.

I arbetsuppgifterna för rollen som Systemutvecklare BI/DW ingår bland annat:
- ETL-utveckling i Hive, med ett SQL-liknande språk
- Analys och profilering av data i Data Lake
- Framtagande av designförslag efter dialog med verksamheten
- Datamodellering och implementation av integrationslager (Data Vault)
- Datamodellering och implementation av presentationslager (Dimensionsmodellering)
- Livscykelhantering och underhåll av prestationslager (Exasol)

Ska-krav (obligatoriska krav)
Systemutvecklare BI/DW ska ha följande utbildning, kunskaper och erfarenheter:
- Minst tre (3) års erfarenhet av ETL-utveckling i BI/DW-lösningar
- Minst tre (3) års erfarenhet av SQL-utveckling
- Minst tre (3) års utvecklingserfarenhet av databaser med stora volymer
- Ha arbetat minst två (2) år med att utarbeta designförslag i linje med övergripande arkitektur
- Ha arbetat minst två (2) år med att omsätta verksamhetens krav i praktisk implementation.
- Ha arbetat med Data Vault eller likvärdigt som modelleringsmönster i minst ett (1) uppdrag.

Bör-krav:
- Erfarenhet från att arbetat med Hadoop och dess tekniker i minst ett (1) uppdrag.
- Erfarenhet från att arbeta med Exasol i minst ett (1) uppdrag.
- Vara certifierad Data Vault-modellerare (eller högre), utfärdat av Genesee Academy eller likvärdig certifiering.
- Agilt arbetssätt (Scrum och/eller Kanban)
- Branscherfarenhet av sport och spel (spel och dobbel).
- Praktisk utveckling av distribuerade filsystem.
- Erfarenhet av mönsterdriven, automatiserad ETL-utveckling
- Ha kännedom om Tableau.
- Erfarenhet av distribuerade molntjänster inom ETL/DW.

Duration: Until the 2021-12-30.
Start: 2020-10-02
Place: Solna, Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se