Login

Konsultfabriken

Projektledare - Örebro. Or another Transportstyrelsen office.

2021-03-17

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Projektledare.

Kund
Transportstyrelsen

Placeringsort
Örebro alternativt i Transportstyrelsens lokaler på annan ort.

Kompetensnivå
Nivå 4: Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll. Har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomfört konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 9-12 år inom aktuell roll.

Uppdragsbeskrivning
Transportstyrelsen har totalt 22 förvaltningsobjekt och uppdraget syftar till att hjälpa dessa med att genomföra en större serveruppgradering.

Uppdraget handlar om att leda, planera samt koordinera uppgradering av vår servernivå i samarbete med de berörda förvaltningsobjekten. Projektet startade 2019 och har nu förlängts till december 2021.

Arbetet innebär att ta över projektet från nuvarande projektledare vars avtal går ut.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha erfarenhet av att leda projekt i stora och komplexa organisationer inom t.ex. offentlig förvaltning. Det innebär att arbete tidigare utförts inom organisationer som har ett djup med flera organisatoriska nivåer och en komplexitet som innebär att det finns flera beroenden från andra uppdrag som påverkar det egna projektet/delprojektet samt en förvaltningsorganisation som påverkar pågående uppdrag och projekt.
- Konsulten ska ha erfarenhet av att tillämpa standardiserade metoder för projektstyrning/förvaltningsstyrning, t.ex. PLUS, PPS, PROPS, XLPM, PM3 eller liknande.
- Konsulten ska ha erfarenhet av att tillämpa agilt arbetssätt och att leda projekt i en mer eller mindre agil organisation.
- Konsulten ska ha erfarenhet av att ha jobbat med IT-infrastrukturområdet och förståelse för tillämpliga processer inom området.
- Konsulten ska ha erfarenhet av leveransprojekt som innefattar interna leveranser och leveranser från externa parter.

Mervärdes:
- Mervärde ges om konsulten har någon typ av aktuell projektledarcertifiering, inte äldre än 10 år.
- Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av projekt som innehållit både IT och verksamhetsdelar i samma uppdrag.
- Mervärde ges om konsulten har erfarenhet av att leda IT-infrastrukturmigrering inklusive servermigrering (både fysiska och virtuella servrar inklusive privata lokala molntjänster).

Duration: Until the 2021-12-31, with options for extension of 6 + 6 months.
Start: 2021-04-19
Place: Örebro. Or another Transportstyrelsen office.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se