Login

Konsultfabriken

Systemutvecklare med erfarenhet av MS Dynamics 365 och .NET - Central Stockholm

2021-12-08

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemutvecklare med erfarenhet av MS Dynamics 365 och .NET.

Beskrivning av uppdraget
Finansinspektionen (FI) är mitt inne i en spännande digitaliseringsresa där vi aktivt jobbar med allt från införande av agilt arbetssätt, moderniserar och vidareutvecklar systemstöd för verksamheten, inför ny teknik på vårt kontor och våra arbetsplatser till att vi moderniserar våra lokaler och arbetssätt.

Uppdraget är som systemutvecklare som en del av ett agilt team som ansvarar för att förvalta och vidareutveckla ett antal IT-system. Detta uppdrag fokuserar på att leda arbetet med att modernisera och förbättra några av våra IT-system, samt även att rent operativt genomföra förbättringarna. I uppdraget ingår förutom själva moderniseringen av arkitektur och IT-system även att vara en del av teamet i att förvalta och vidareutveckla IT-systemen i form av funktionalitet, livscykelhantering och hantering av incidenter. Arbetet utförs tillsammans med resten av teamet och i nära samarbete med arkitektur, verksamhet, drift och andra delar av myndigheten.

Uppdraget inkluderar kravinsamling, definition av framtida system- och lösningsarkitektur samt att designa, bygga, testa och driftsätta dessa IT-system. Rollen är både ledande och operativ (att leda och delta i systemutvecklingsarbetet) och kräver hög grad av samarbete både inom IT som tillsammans med verksamheten.

Kravprofil:
- Flera års erfarenhet av systemutveckling relaterat till MS Dynamics och .NET.
- Flera års erfarenhet av att arbeta med mjukvaruarkitektur.
- Flera års erfarenhet av SQL.
- Mycket gärna erfarenhet av att arbeta med SDK för MS Dynamics CRM.
- Gärna erfarenhet av GraphQL.

Duration: Until the 2022-12-31.
Start: January 2022
Place: Central Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se