Login

Konsultfabriken

2 x Middelware Backend Systemutvecklare med inriktning inom Java - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for 2 x Middelware Backend Systemutvecklare med inriktning inom Java

As our client explained:

Beskrivning
Vi har kommit en bra bit och mycket har genomförts och genererar affärsnytta. Nu ser vi dock ett stort behov av en större refaktorering av dagens kodbas för att förbättra förvaltningsbarhet och prestanda. I och med detta kan även viss funktionalitet förändras och förbättras. Parallellt fortgår även normal vidareutveckling av befintlig funktionalitet. Efter en initial läroperiod där systemutvecklaren deltar i pågående vidareutveckling och buggrättning kommer hen att fokusera på att analysera dagens kodbas och definiera en ny intern målarkitektur samt komma med rekommendationer om hur den ska implementeras. I agil anda kommer implementation/refaktorering att starta under analysfasen och pågå parallellt under uppdragens gång.

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Minst fem (5) års sammanlagd erfarenhet av utveckling i Java.
- Minst (3) års erfarenhet av klientutveckling i system med höga prestandakrav (t ex stora e-handelslösningar, spelsystem eller banklösningar).
- Minst (1) års erfarenhet av Swing eller andra Java GUI ramverk.
- Erfarenhet av continuous integration och continuous deployment från minst ett projekt eller uppdrag. 

Bör-krav (mervärdeskrav):
- Erfarenhet av att arbeta mot RESP-api:er från minst ett projekt eller uppdrag
- Erfarenhet av JSON och Websocket från minst ett projekt eller uppdrag
- Aktiv arbeta med agil utvecklingsmetodik i ett (1) eller fler projekt
- Erfarenhet av omfattande refaktoreringsarbete av en komplex kodbas
- Erfarenhet av verisonshantering med Git och gitflow från minst ett projekt eller uppdrag
- Erfarenhet av terminalutveckling och integration med hårdvaruenheter
- Projekterfarenhet från spelbranschen från ett (1) eller fler projekt
- Erfarenhet av Node.js från minst ett projekt eller uppdrag
- Erfarenhet av Linux från minst ett projekt eller uppdrag.

Duration: 8 months.
Start: 2019-05-20
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!