Login

Konsultfabriken

Java systemutvecklare med fokus på frontend-utveckling

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Java systemutvecklare med fokus på frontend-utveckling

As our client explained:

Beskrivning
Konsulten kommer att ingå i ett team av medarbetare på enheten för utveckling och förvaltning  (VUF) som hanterar myndighetens olika förvaltningsuppdrag och utvecklingsprojekt.

Kompetensnivå:
9-12 års professionell erfarenhet inom området

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Konsulten ska som lägst motsvara de krav som ställs för kompetensnivå 4 i ramavtalet.
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av arbete som frontend utvecklare i projekt under ett par års tid
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av Angular, TypeScript
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta mot REST-API:er
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta agilt i enlighet med Scrum
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta i enlighet med DevOps med goda kunskaper inom Continous Integration, Jenkins, Git, Docker, Spring Boot och Swagger
- Konsulten ska behärska svenska i både tal och skrift.

Bör-krav:
- Erfarenhet av SASS 
- God kunskap av webbteknik som HTML5, CSS3
- Arbetat med automationstester och att förädla byggprocesser för frontend
- Arbetat med analys av kodkvalitet med verktyg som till exempel Lint
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet

Duration: Until the 2020-12-31, with options for extension.
Start: 2019-07-31
Place: Central Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!