Login

Konsultfabriken

C# .NET utvecklare - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a C# .NET utvecklare

As our client explained:

Uppdragsbeskrivning
Kunden har behov av förstärkning på avdelningen för digitala tjänster. Uppdraget omfattar en konsult i form av en systemutvecklare. Uppdraget består i att stärka upp avdelningen och arbeta med systemutveckling/-förvaltning i den dagliga verksamheten. 

Rollen som systemutvecklare innebär att förstå både systemen och den verksamhet som dessa stödjer. Erbjuden konsult ska ansvara för att systemen levererar så stor verksamhetsnytta som möjligt genom att:
- Aktivt delta i planerings- och utvärderingsarbetet kopplat till systemutveckling
- Arbeta metodiskt och kvalitetsmedvetet med givna uppgifter
- Samverka med kollegor och hjälpa till med den gemensamma ansträngningen

Detta sker genom att ha god och kontinuerlig dialog med verksamheten samt arbeta strukturerat inom avdelningen.

Kompetensnivå:
- mellan 4-8 års erfarenhet inom aktuellt område/roll

Ska-krav (obligatoriska krav):
- relevant akademisk utbildning (t.ex. data- eller systemvetenskap
- minst 1 års erfarenhet av utveckling med C# och/eller F# (.NET)
- minst 1 års erfarenhet av SQL

Bör-krav (mervärdeskrav):
- erfarenhet av både front-end och back-end för att kunna fungera som full-stack utvecklare 
- erfarenhet av arbetet med ramverk för webb-utveckling t.ex. Angular, JQuery 
- erfarenhet från systemutveckling kopplat till bostadsuthyrning och fastighetshantering 
- branschkännedom om bostadsbranschen 
- erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder såsom Scrum eller Kanban 
- erfarenhet av Atlassian Jira och Confluence

Duration: Until the 2020-08-31, with an option for extension.
Start: 2019-09-01
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format (in Swedish)
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!