Login

Konsultfabriken

UX-designer / Interaktionsdesigner - Central Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a UX-designer / Interaktionsdesigner

As our client explained:

Beskrivning av uppdraget som UX-designer
Denna förfrågan omfattar kompetens för UX-design och interaktionsdesign för projektet Världens bibliotek.

Syftet med Världens bibliotek är att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor, och därför ska tjänsten främja läsning och jämlik tillgång till ett bredare utbud av litteratur och kunskap i hela Sverige bland personer med modersmål på de stora migrantspråken - ofta människor med ursprung i mellanöstern och Afrika som inte befunnit sig så länge i Sverige.

Konsult skall som interaktionsdesigner / UX-designer i rollen:
- Säkerställa att utvecklingen av tjänsten utgår från målgruppens behov
- Leda arbetet med användarresearch i samverkan med Ansvarig Effektstyrning och research
- Stödja i första hand teknikteamet som bygger produkten
- Förse product owner / produktledare och utvecklare med underlag för prioritering och design av tjänsten genom målgruppsanalyser, kundresor, koncept, blueprints, prototyper och andra underlag
- Ansvara för användartester och att etablera och förvalta testanvändargrupper
- Ansvara för att krav på tillgänglighet i tjänsten uppnås
- Ansvara för att utveckla UX-metodik i teamet
- Arbeta nära produktledare, systemutvecklare, ansvarig för research och effektstyrning samt grafisk designer i marknadsteam

Ska-krav (obligatoriska krav):
- Relevant utbildning inom UX, MDI eller interaktionsdesign
- Språk: Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska
- Minst 6 års dokumenterad yrkeserfarenhet av gränssnittsdesign och digital tjänsteutveckling i rollen som UX-designer, UI-designer, interaktionsdesigner eller motsvarande
- Minst 6 års dokumenterad erfarenhet av agil utvecklingsmetodik och produktutveckling

Bör-krav (mervärdeskrav):
- Erfarenhet från att jobba med effektkartläggning eller motsvarande metodik för att styra och följa upp tjänster utifrån uppsatta effektmål och nyckeltal 
- Vana från research- och designarbete i tjänster riktade mot målgruppen för världens bibliotek 
- Språkkunskaper inom några av Världens bibliotek-språken varldensbibliotek.se 
- Relevant domänerfarenhet (exempelvis medietjänster, eböcker/ljudböcker, bibliotekstjänster) 
- Erfarenheter från att definiera och sätta upp mätpunkter eller nyckeltalsspårning i tjänster och Google Analytics 

Konsulten vi söker bör ha följande egenskaper:
- Team player - duktig på samarbete
- Driven och van vid eget ansvar
- Pedagogisk förmåga, skicklig på att kommunicera även kring komplexa sammanhang
- Prestigelös och trygg, skicklig på att ta folk i samband med exempelvis användarintervjuer

Duration: Minimum of 50% of fulltime, until the 2020-09-22, with an option of extension.
Start: 2019-09-23
Place: Central Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us.  

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!