Login

Konsultfabriken

Systemutvecklare med inriktning integrationer - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemutvecklare med inriktning integrationer.

Kund
Riksdagsförvaltningen

Kompetensnivå
Nivå 3
Kunskap - hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet - är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 år inom aktuell roll.
Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Självständighet - kan arbeta självständigt.

Uppdragsbeskrivning
Nu söker vi en systemutvecklare med goda kunskaper inom design och utveckling av integrationer med BizTalk. I uppdraget kommer du arbeta i ett mindre team som förser hela organisationen med integrationslösningar. Arbetet innebär utveckling och underhåll av integrationslösningar för både egenutvecklade och inköpta applikationer. Allt i ett nära samarbete med arkitekter, utvecklingsteam och applikationsdrift.

Riksdagsförvaltningen utvecklar kontinuerligt sina it-lösningar i strävan att vara ett parlament som ligger i framkant. I dagsläget är det bl.a. fokus på mikroarkitektur och nya tjänster kopplat till en plattform för digitala signaturer. Enheten it-utveckling är en av tre enheter på Riksdagsförvaltningens it-avdelning. Idag är de drygt 40 medarbetare, både anställda och konsulter, och är indelade i fyra förvaltningsområden/team som ansvarar för olika områden.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av C#. Minst 4 år.
- Konsulten ska ha hög kompetens inom och arbetslivserfarenhet av design och utveckling av integrationer baserade på Microsoft BixTalk Server. Minst 4 år.
- Konsulten ska ha god förmåga att arbeta självständigt vilket innebär att konsulten själv ska kunna ansvara för och utföra arbetsuppgifter självständigt.
- Konsulten ska ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska med andra personer, såväl verksamhetens användare som it-specialister, god samarbetsförmåga och samt förmåga att arbeta i och anpassa sig till en grupp.

Mervärdeskrav:
- Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med GIT. Minst 2 år.
- Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med integrationsmönster. Minst 2 år.
- Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av arbete med integrationsarkitektur. Minst 1 år.
- Konsulten bör ha kompetens inom och arbetslivserfarenhet av säker utveckling och Open Web Application Security Project (OWASP). Minst 2 år.

Duration: Until January 2023, with an option for extension until January 2024.
Start: January 2022.
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!