Login

Konsultfabriken

Systemutvecklare Java EE - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemutvecklare Java EE.

Kund
Skolverket

Kompetensnivå
Nivå 4.
Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - mycket stor.

Uppdragsbeskrivning
Skolverket önskar avropa en (1) senior Java EE systemutvecklare (Nivå 4) med djup kunskap i Oracle Fusion Middleware på plats hos Skolverket i Stockholm. Konsulten kommer att ingå i ett team av medarbetare på enheten för utveckling och förvaltning (VUF) som hanterar myndighetens olika förvaltningsuppdrag och utvecklingsprojekt.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Kompetensnivå 4.
- Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Oracle SOA Suite.
- Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Oracle Business Process Management Suite.
- Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Oracle Service Bus.
- Praktisk erfarenhet av Oracle Application Development Framework.
- Praktisk erfarenhet av Oracle Webcenter Portal.
- Praktisk erfarenhet av Oracle WebLogic Server.
- Erfarenhet av att arbeta iterativt, ofta med korta intervaller enligt en agil metod, företrädesvis Scrum, med vana att aktivt delta i iterationsplanering.

Mervärdeskrav:
- Praktisk erfarenhet av migreringsarbete mellan Oracle Database 11g till Oracle Database 12c.
- Praktisk erfarenhet av Apache Formatting Objects Processor (XSL-FO).
- Praktisk erfarenhet av integrationer mot Oracle Webcenter Content Server.

Duration: Until the 2022-12-31, with 3 x 1 year options for extension, until the 2025-12-31.
Start: 2022-01-10
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!