Login

Konsultfabriken

Fullstack Systemutvecklare - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Fullstack Systemutvecklare.

Kund
Arbetsförmedlingen

Kompetensnivå
Nivå 4.
Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - mycket stor.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innebär att du kommer att utveckla och anpassa nuvarande funktionalitet i våra befintliga systemstöd som stödjer Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster.

Vi har två användargrupper: interna och externa användare (leverantörer). Utvecklingsarbetet sker löpande och vi arbetar agilt i teamen. Vi har ett nära samarbete mellan tjänsteutveckling, utveckling och test vilket gör att förmåga att kunna kommunicera lösningsfokuserat med flera parter är viktig.

Utvecklaren implementerar och utvecklar funktionalitet för IT-stöd baserat på krav från verksamheten och en övergripande design som tagits fram av arkitekter.

Utvecklaren genomför enhetstester och integrationstester med andra system. Utvecklaren genomför även felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. Vi arbetar också med tredje linjens support. Resultatet skall följa referensarkitekturen och vara förvaltningsvänligt.

I rollen skall du också genom ditt eget arbete inspirera och hjälpa dina kollegor i teamet att anamma principer och verktyg inom agil utveckling för en kulturell och kvalitetsmässig förbättring.

Framgångsfaktorer i rollen är ödmjuk och öppen hållning, och en förmåga att föra dialog och utveckla goda relationer inom och utanför teamet, samt en god kommunikativ förmåga muntligt och skriftligt.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av .NET-miljö med Visual Studio som förvärvats under de senaste 5 åren.
- Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet av Java som förvärvats under de senaste 5 åren.
- Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet inom Frontend-utveckling.
- Konsulten ska ha erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer, från minst 2 uppdrag.
- Konsulten ska ha ha dokumenterat arbete vid större myndighet i minst 1 år.
- Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt och erfarenhet av arbete i ett tvärfunktionellt Scrum-team.

Mervärdeskrav:
- Konsulten bör ha erfarenhet av Fullstack utveckling.
- Konsulten bör ha en god förmåga och intresse att sätta sig in i verksamhetskritiska handhavanden och processer.
- Konsulten bör ha erfarenhet av DevOps.
- Konsulten bör ha erfarenhet av teknikerna/verktygen FluentMigrator, TallPDF.NET Webpack, React, Jira, och erfarenhet av att införa och utveckla med hjälp av Continuous Integration och Continuous Deploy.
- Konsulten bör ha erfarenhet av miljöer som Git, Bitbucket, Jenkins, Nexus.
- Konsulten bör ha erfarenhet av Web.Forms, Web.Api, Windows Service, MVC, .NET/C#, PL/SQL, Javascript, jQuery, Bootstrap, Css, Java, Angular, Oracle SQL, Spring boot, Wildfly, Jboss, Selenium.

Duration: Until the 2023-01-02, with an option for a 12 month extension.
Start: 2022-01-03
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!