Login

Konsultfabriken

Informationsarkitekt - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for an Informationsarkitekt.

Kund
Skolverket

Kompetensnivå
Nivå 4.
Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - mycket stor.

Uppdragsbeskrivning
Skolverket önskar avropa en (1) erfaren informationsarkitekt till utvecklingen av de digitala nationella proven på plats hos Skolverket i Stockholm.

Konsulten kommer att inom projektet Digitala Nationella Prov ansvara för att förvalta och vidareutveckla informationsmodell, informationsflöden och övergripande informationsarkitektur för Skolverkets provtjänst. Arbetet kommer att till stor del utgå ifrån befintliga krav, men kommer även att kräva kompletterande kravarbete. I arbetet kommer konsulten att leda arbetsgrupper och samverka med medarbetare inom såväl projektet som Skolverkets linjeverksamhet, som exempelvis produktägare, arkitekter, verksamhetsrepresentanter, data- och informationssäkerhetsexperter samt it-arkivarier. Det kan även vara aktuellt med kontakter med andra myndigheter, representanter för skolor samt kommunala och privata skolhuvudmän.

Konsulten kommer även att ansvara för att löpande förankra och kommunicera informationsmodell och arkitektur inom och utanför projektet för att säkerställa samsyn och förståelse för informationshanteringen samt för att modeller nyttjas av och implementeras av projektets olika utvecklingsteam.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Kompetensnivå 4.
- Tio (10) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av informationsarkitektur och informationsmodellering.
- Mycket god analys- och ledarskapsförmåga genom att ha tre (3) års erfarenhet av att leda målgrupper och intressenter inom motsvarande område.
- Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att ha arbetat med att analysera verksamhetens behov vad gäller information och informationsflöden.
- Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att hålla och leda workshops inom motsvarande område.
- Mycket god förmåga att kommunicera, vara lyhörd samt samarbeta med olika intressenter.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då uppdraget kommer ha många kontaktytor.

Mervärdeskrav:
- Erfarenhet från digitaliserings- och systemutvecklingsprojekt inom statliga myndigheter.
- Erfarenhet av informationshantering inom skolsektorn.
- Vana att beskriva informationsmodeller i Sparx Systems Enterprise Architect.
- Erfarenhet av informationshantering i distribuerade system.
- Erfarenhet och god förståelse för informationssäkerhet.
- Erfarenhet och god förståelse för lagar och förordningar som offentlighets- och sekretesslagen (OSL), arkivlagen och dataskyddsförordningen (GDPR).
- Kunskap om och erfarenhet från kravhantering och analys av funktionella och icke- funktionella krav.
- Erfarenhet från Skolverket (nationella prov, analys, verksamhetsutveckling m.m.)

Duration: Until the 2022-06-30, with options for 3 x 6 month extensions.
Start: 2021-12-21
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!