Login

Konsultfabriken

Systemutvecklare - Central Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemutvecklare.

Kund
Ekonomistyrningsverket

Kompetensnivå
Nivå 3.
Kunskap - hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet - är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 år inom aktuell roll.
Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Självständighet - kan arbeta självständigt.

Uppdragsbeskrivning
Konsult kommer arbeta i ett av våra utvecklingsteam. Vi arbetar i agila team med utveckling och förvaltning av egenutvecklade system i nära samarbete med verksamhet och IT-drift. Antalet utvecklare är ca 25 och därutöver tillkommer teamledare, testare och kravanalytiker i teamen.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Kompetensnivå 3.
- Konsult ska ha dokumenterad kompetens och minst 4 års erfarenhet av att utveckla webbapplikationer i Microsoftmiljö (ASP.Net, MVC, C#, SQL, HTML, Javascript/ jQuery).
- Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av utveckling av webbplatser i Episerver. Optimizely de senaste 2 åren.
- Konsulten ska ha goda kunskaper om gränssnittsutveckling och erfarenhet att arbeta med användbarhet och tillgänglighet (WCAG 2.0).
- Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt enligt någon etablerad metod som SCRUM eller motsvarande.
- Konsult ska ha god social förmåga och vana att arbeta tillsammans med kolleger i team samt med beställare.
- Konsult ska ha goda kunskaper i Svenska. All kommunikation såväl muntlig som skriftlig samt dokumentation sker på svenska.

Duration: Until the 2024-01-31, with an option for extension until 2026-01-31.
Start: 2022-02-01
Place: Central Stockholm.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!