Login

Konsultfabriken

Systemutvecklare med DevOps fokus - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Systemutvecklare med DevOps fokus.

Kund
Arbetsförmedlingen

Kompetensnivå
Nivå 4.
Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - mycket stor.

Uppdragsbeskrivning
Systemutvecklaren, med specialistinriktning på DevOps, arbetar tillsammans med tre team för att leverera på verksamhetens behov inom det nya systemet för besluts- och ärendehantering, PEGA Infosys. Dessutom ska konsulten arbeta med att tillsammans med teamen utveckla och införa metoder för automatiserad testning.

I rollen skall du också genom ditt eget arbete inspirera och hjälpa dina kollegor i teamet att anamma principer och verktyg inom agil utveckling för en kulturell och kvalitetsmässig förbättring.

Du är också en verktygssmed som hjälper till med automatisering av byggen och testning för en ökad rörlighet mot kundens önskemål.

Rollen kräver en ödmjuk och öppen hållning, och en förmåga att föra dialog och utveckla goda relationer inom och utanför teamet.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Kompetensnivå Nivå 4.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med övergripande DevOps för tvärfunktionella utvecklingsteam i PEGA Infosys.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med att skapa och införa automatiserad testning i PEGA Infosys.
- Dokumenterad erfarenhet av att införa lösningar i komplexa IT-miljöer med många systemintegrationer.
- Erfarenhet av att införa och utveckla med hjälp av kontinuerlig integration.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med systemintegrationer av legacysystem mot PEGA Infosys.
- Ha medverkat i team som arbetat efter principerna bakom agil systemutveckling och CleanCode.

Mervärdeskrav:
- Meriterande om konsulten har teknisk kompetens inom verktygen Jenkins/Jenkinsfile, Docker, Openshift, Ansible, Java, Selenium, Cucumber, WireMock, Gatling,Web API, REST/SOAP, SQL.
- Meriterande om konsulten har erfarenhet av metoderna Scrum/Kanban, XP, Modern Agile, SAFe Impact Mapping, User Story Mapping, Specification by Example, Test Driven Development, Acceptansdriven Utveckling, Trunk-based development & Features toggles, Pair/Mob programming, Value Stream Mapping, A3 Problem Solving/A3 Thinking.

Konsulten bör också:
- älska att lära och hjälpa andra, exempelvis genom par- och mobprogrammering.
- arbeta efter principen att lättläst kod slår alla andra kvaliteter, och att koden alltid lämnas i ett litet bättre skick vid dagens slut.
- gilla att automatisera saker.
- gilla utmaningen med legacy-kod.
- söker vägar för att förbättra kvaliteten.
- intresserad av att lära sig om verksamheten.
- ha vana av att jobba nära beställare och användare för att finna lösningar på deras behov.

Duration: Until the 2023-01-02, with an option for a 12 month extension.
Start: 2022-01-03
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!