Login

Konsultfabriken

Frontendutvecklare - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Frontendutvecklare.

Kund
Arbetsförmedlingen

Uppdragsbeskrivning
IT Avdelningen, Enheten Personligt Distansmöte och Kontroll, Sektion Kundens progress har behov att upphandla en (1) Konsult för Frontend utveckling med Containerteknik/OpenShift kompetens för att säkra drift av SIA.

Sektionen driver och ansvarar för att leverera digitaliserade verksamhetsförmågor inom relationshantering samt transiton av system som ska avvecklas. För att kunna ta detta ansvar behöver Sektionen Kundens Progress på PDM säkra kritisk kompetens inom systemutveckling/systemförvaltning för SIA.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha minst 4 års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Angular
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av "nodejs" - (SIA backend)
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Bitbucket/GIT
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av Jenkins
- Konsulten ska behärska svenska språket i tal och skrift

Mervärdeskrav:
- Dokumenterad erfarenhet av Containerteknik, OpenShift/Openshift 4
- Dokumenterad erfarenhet av Unix, (SIA Front end och back end ligger pa? Unix)
- Dokumenterad erfarenhet av Apache webserver (Webagenten)
- Dokumenterad erfarenhet av SSO - cleartrust (PISA)
- Dokumenterad erfarenhet av .NET, C#, Visual Basic .NET (VB.NET), Visual Basic, Java, Visual Basic for Application

Duration: Until the 2023-05-04, with an option for a 12 month extension.
Start: 2022-05-05
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!