Login

Konsultfabriken

2 x Systemutvecklare Java - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for 2 x Systemutvecklare Java.

Kund
KTH

Uppdragsbeskrivning
Vi har behov av 2 st systemutvecklare till 2 team på KTH. Kravprofilen är densamma förutom att en ska befinna sig på kompetensnivå 3 (4-8 år) och en på nivå 4 (9-12 år).

Nivå 4
Teamet (StudAdm, Studieadministration) ansvarar för egenutvecklade appar och tjänser relaterade till studieadministration. StudAdm består av två utvecklingsteam med 3 utvecklingar var, UX resurs delas mellan teamen. Agila arbetssätt, använder Kanban (löpande med det som är viktigast hela tiden). Kör inte Scrum med sprintar längre.

Nivå 3
Teamet förfogar över 3 huvudgrupper av applikationer:
- KOPPS (Kurs- och Programkatalogen) är en främst en backendtjänst som har ett restapi som andra backendtjänster på KTH integrerar mot för att läsa ut kurs- och programdata. Det finns även ett admingränssnitt som används för att sätta upp och administrera kurser och program av anställda på KTH. Kopps har integrationer mot ladok i båda riktningar så att ändringar av kurs- och programdata som ägs av respektive applikation propageras till det andra systemet.
- Publika webbsidor riktade mot studenter och potentiella studenter för kursinformation, kursutveckling och kurs-pm
- Administrativa gränssnitt som lärare på KTH använder för att lägga upp och ändra information på ovan nämnda publika sidor för deras kurser

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Node
- Java
- React
- Docker
- ExpressJS
- MongoDB
- PostgreSQL
- Azure, GCP, AWS eller motsvarande molntjänst

Mervärdeskrav:
- Redis
- Serverside rendering
- Ladok

Duration: Until the 2022-12-31, with an option for an extension.
Start: ASAP
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!