Login

Konsultfabriken

IT-koordinator - Solna or full time by distance.

Just now we have a request from one of our Swedish clients for an IT-koordinator.

Kund
Folkhälsomyndigheten

Placeringsort
Solna eller distans på heltid.

Uppdragsbeskrivning
Till ett av myndighetens större projekt söker vi nu en it-koordinator. I projektets uppdrag ingår bland annat att för ett antal regioner möjliggöra sekvensering i egen regi där Folkhälsomyndigheten tar emot resultatet till den nationella plattform som är under utveckling.

Ett axplock av arbetsuppgifter tillhörande rollen it-koordinator/SPOC:
- Säkerställa att de regionala laboratorierna har de praktiska och tekniska förutsättningarna på plats.
- Definiera processen och ta fram nödvändigt material till regionerna för teknisk onboarding till den nationella plattformen.
- Verifiera uppkoppling och funktionalitet genom test tillsammans med regionerna.
- Ta fram utrullningschema för onboarding.
- I rollen som SPOC vara fokalpunkt och ge support till laboratorierna vid onboarding.
- Definiera och ta fram underlag för utbildning (arbetssätt och teknik).
- Bygga upp kunskapsbas för både Folkhälsomyndigheten och regionerna.
- Löpande arbeta med förbättringar av både arbetssätt och dokumentation.

Konsulten kan, om det bedöms nödvändigt, även komma att ingå i andra uppdrag.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Minst 4 års erfarenhet av arbete som supporttekniker och/eller it-koordinator.
- Erfarenhet av att leda tester för att bekräfta tekniska överföringar och funktionalitet.
- Erfarenhet av att skapa guider, checklistor och FAQ.
- Erfarenhet av att utbilda.
- Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.

Mervärdeskrav
Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av arbete inom området för mikrobiologi alternativt biomedicin.

Duration: Until the 2022-12-31, with an option for an extension until 2024-12-31.
Start: ASAP
Place: Solna or full time by distance.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!