Login

Konsultfabriken

Utvecklare med fokus på DevOps - Stockholm

Just now we have a request from one of our Swedish clients for an Utvecklare med fokus på DevOps

Kund
Arbetsförmedlingen

Kompetensnivå
Nivå 3.
Kunskap - hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet - är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 år inom aktuell roll.
Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Självständighet - kan arbeta självständigt.

Uppdragsbeskrivning
Konsulten kommer ingå i flera agila team som arbetar med nyutveckling såväl som vidareutveckling av applikationer och tjänster riktad mot kunder och arbetsgivare. I teamet ingår utvecklare, testare, produktägare och scrum-master. Konsulten sitter också nära i samarbeten med IT.

Konsultens arbetsuppgifter kommer bestå av att agera som DevOps för utvecklingsteamen. Konsulten kommer vara drivande i transmissionen mot Openshift 4 där det ingår att vara ansvarig för att sätta upp CI/CD till nya målmiljöer (OCP4) och utveckla våra arbetssätt inom teamen.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Kompetensnivå 3.
- Minst 3 års erfarenhet av "Devops" i Linux-miljö.
- Har högskoleutbildning inom datateknik/systemvetenskap eller motsvarande.
- Förståelse om mikrotjänstarkitektur.
- Arbetar kontinuerligt med kodkvalité, test och automation.
- Erfarenhet av Kubernetes/Openshift.
- Erfarenhet av Docker.
- Erfarenhet av scriptspråk som Groovy, Ruby och Bash.
- Erfarenhet av Automation, configuration management, CI/CD, monitoring.

Mervärdeskrav
Konsulten bör ha erfarenhet av följande:
- Bitbucket
- Jira
- Tekton CI/CD
- ArgonCD
- Offentlig sektor

Duration: Until the 2023-05-23, with an option for a 6 month extension.
Start: 2022-05-24
Place: Stockholm

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!