Login

Konsultfabriken

Scrum Master - Stockholm. Some work from distance.

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Scrum Master

Kund
Arbetsförmedlingen

Placeringsort
Arbetet sker i Arbetsförmedlingens lokaler i Solna. Distansarbete upp till 49% av arbetstiden räknat över ett år kan accepteras efter överenskommelse med ansvarig chef. 
Uppdragsbeskrivning
Erfaren Scrum Master som är självgående inom att starta upp och driva det agila arbetssättet framåt i ett agilt scrum utvecklingsteam. Hög grad av samarbete med teamet men även produktägare och andra utvecklingsteam med fokus på kontinuerlig leverans. Kvalitetsmedvetenhet är viktigt och utvecklingsmiljön är komplex. Teamet utvecklar självservicetjänster som tillgängliggörs på Arbetsförmedlingens webbplats med 2 miljoner unika besökare i månaden.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet som Scrum Master eller agil coach i ett agilt utvecklingsteam.
- Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att kunna leda team i effektiva workflowprocesser.
- Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Atlassian Confluence.
- Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Atlassian Jira.
- Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av agil systemutveckling i team.
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att agera som agil coach, samt leda agila utvecklingsprocesser.

Mervärdeskrav:
- Att leda sprintplanering, backlog refinement (backlog grooming), retrospektiv.
- Leda team i komplex systemmiljö och stor organisation med många intressenter och beroenden.
- Agila metoder, Kanban, Scrum.

Duration: Until the 2023-06-30, with an option for a 12 month extension.
Start: 2022-07-01
Place: Stockholm. Some work from distance.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!