Login

Konsultfabriken

Frontendutvecklare - Stockholm. Some work from distance.

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Frontendutvecklare

Kund
Arbetsförmedlingen

Placeringsort
Arbetet sker i Arbetsförmedlingens lokaler i Solna. Distansarbete upp till 49% av arbetstiden räknat över ett år kan accepteras efter överenskommelse med ansvarig chef. 

Uppdragsbeskrivning
Avdelningen Digitala tjänster är en del av myndighetens kärnverksamhet och vi ansvarar för Arbetsförmedlingens kundmöten i våra digitala kanaler. Vi hanterar tusentals kundmöten varje dag och är vägen in till Arbetsförmedlingen för nästan alla våra kunder. Avdelningen är drivande i arbetet med att utveckla och genomföra myndighetens nya kundstrategi - "digitalt först" - och genomför nu en satsning på tredje generationens produktstyrning som syftar till att öka värdet i våra kundmöten, effektivisera vår utvecklingsprocess samt införa datadrivna arbetssätt.

Frontendutvecklare för utveckling av digitala självservicetjänster till arbetsgivare och arbetssökande. Självservicetjänster tillgängliggörs på Arbetsförmedlingens webbplats med 2 miljoner unika besökare i månaden. Nyutveckling och vidareutveckling i bland annat Angular. Hög grad av samarbete med övriga roller i utvecklingsteamet. Även samarbete med andra utvecklingsteam och plattformsteam med fokus på kontinuerlig leverans. Kvalitetsmedvetenhet är viktigt och utvecklingsmiljön är komplex. Handleder juniora kollegor och är med och utvecklar våra arbetssätt inom teamen.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Minst 9 års erfarenhet av CSS/Sass, Html, REST/SOAP, responsiva webbplatser, Typescript/Javascript.
- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att utveckla webbapplikationer i Angular 2-12.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa webbapplikationer enligt WCAG 2.1, nivå AA.
- Kontinuerlig leverans.
- Erfarenhet av Jira, Confluence, Bitbucket, Git.
- Erfarenhet av Bootstrap.

Mervärdeskrav:
- Ha erfarenhet av Openshift, ArgoCD, Tekton, Jenkins.
- Ha kunskap om och praktisk erfarenhet av analysverktyget Matomo.
- Ha kunskap om relationsdatabaser som MS-SQL och OracleDB.
ha erfarenhet av att jobba i sant tvärfunktionella agila utvecklingsteam som består av rollerna UX/ID, FE, BE, TEST, SM.
- Ha erfarenhet av arbete med frontendutveckling på myndighet.

Duration: Until the 2023-06-30, with an option for a 12 month extension.
Start: 2022-07-01
Place: Stockholm. Some work from distance.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

This assignment is closed.Have a look at our open assignments!