Login

Konsultfabriken

3 x Senior Javautvecklare - Solna, Stockholm or work from distance.

2021-03-30

Just now we have a request from one of our Swedish clients for 3 x Senior Javautvecklare.

Kund
Arbetsförmedlingen

Kompetensnivå
Nivå 4: Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll. Har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomfört konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 9-12 år inom aktuell roll.

Uppdragsbeskrivning
Inom Arbetsförmedlingens IT-avdelning drivs ett större förändringsarbete med att transformera dagens IT-lösningar för att bättre stödja ett modernt och enhetligt arbetssätt och ge en hög användarupplevelse.

Vid detta avrop har vi behov av att ta in konsultstöd i form av kunniga och erfarna fullstackutvecklare. Konsulterna ska utveckla och implementera funktionalitet för IT-stöd baserat på behov hos användarna.

Utvecklarna ska medverka självständigt i team och bidra till ett agilt arbetssätt tillsammans med produktägare och användare.

Ska-krav (obligatoriska krav)
Varje enskild konsult måste vara på kompetensnivå 4 och uppfylla samtliga krav nedan:
- 6 års erfarenhet av java-utveckling (Back-end och Front-end)
- Erfarenhet av processmotorer som bas i produktutveckling
- Erfarenhet av (Back-end) MVC, Windows, Java EE, SQL, REST/SOAP, JPA, JBoss/Wildfly, ActiveMQ, Oracle DB, Maven, JUnit, Linux, Jira, Jenkins, och Git, ORM
- Erfarenhet Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)
- Erfarenhet av integrationsplattformar
- Erfarenhet av (frontend) JavaScript, html, CSS/SASS, SQL, AngularJS
- Erfarenhet av Openshift – Docker och Kubernetes
- Erfarenhet av Test (enhetstest, funktionstest, testdriven utveckling, testautomatisering) t.ex. Cypress, Selenium
- Erfarenhet av Profilering (minimera flaskhalsar i koden), Prestandaoptimering, säkerhet (privacy by design), Loggning, Property-hantering samt Stabil drift, SCOM (konfigurera övervakning, automatisk återstart)
- Konsulterna ska tala och skriva svenska obehindrat

Bör-krav:
- Erfarenhet av systemutveckling av komplexa system med omfattande integrationer
god kännedom om utveckling av system med rest/soap-integrationer
- Designkunskap (erfarenhet av mjukvaruarkitektur)
- Dokumenterad praktisk erfarenhet och omfattande kunskap av att jobba inom DevOps i stora och komplexa Unix/Linux-miljöer med många utvecklingsteam
- Erfarenhet av arbete/uppdrag i statlig myndighet
- Erfarenhet av att ha systemdriftansvar
- Erfarenhet av att ge support till användare

Duration: Until the 2021-12-31, with an option for a 12 month extension.
Start: 2021-05-01
Place: Solna, Stockholm or work from distance.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

• an updated CV in Word format (in Swedish)
• a price per hour
• an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se