Login

Konsultfabriken

Förvaltningsledare-IT Datalager och datainsamling - Meetings in place in Stockholm. Otherwise remote work.

2022-07-05

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Förvaltningsledare-IT Datalager och datainsamling

Kund
Skolinspektionen

Placeringsort
Möten på plats i Stockholm annars remote.

Omfattning
75-100%.

Kompetensnivå
Nivå 4.
Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 år inom aktuell roll.
Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - mycket stor.

Uppdragsbeskrivning
Skolinspektionen har nu behov av en förvaltningsledare IT vars uppdrag är:
- Bereda och ta fram förslag till förvaltningsplaner tillsammans med förvaltningsledare verksamhet.
- Ansvar för att säkra IT-delarna i objektet.
- Ta fram lösningsförslag och kostnadsuppskattningar för förvaltningsaktiviteter.
- Ta fram budget och prognos för hela förvaltningsplanen.
- Leda teknisk implementering.
- Säkerställa att förvaltningsrutiner finns och följs för förvaltningsobjektet.
- Bevaka kommande tekniskt tvingande aktiviteter för objektet samt säkerställa och bevaka integrationer och andra beroenden till andra system.
- Säkerställa att teknisk dokumentation framställs och uppdateras.
- Säkra teknisk applikationssupport.
- Bidra till att vidareutveckla vårt arbetssätt inom förvaltningen.
- Andra objekt kan bli aktuella.

Personen ska ha:
- förmåga att snabbt sätta sig in i myndighetens verksamhet och organisation och inbyggda beroenden inom verksamheten på en strategisk nivå.
- breda teknikkunskaper och förmåga att kunna kommunicera med verksamhetsrepresentanter.
- förmåga att tänka i helhet och systemövergripande.
- förmåga att samarbeta brett.

Ska-krav (Obligatoriska krav):
- Kompetensnivå 4.
- Erfarenhet som förvaltningsledare IT, minst 5 år.
- Goda erfarenheter av att leda och genomföra projekt inom offentlig sektor, gärna myndighet.
- Erfarenhet av att leda projekt med agil utveckling.
- Mycket god erfarenhet att dokumentera.
- Mycket god erfarenhet av att presentera resultat av uppdrag (presentationsteknik).
- Mycket god kommunikativ förmåga på svenska (tal och i skrift).
- God erfarenhet att skapa struktur för dokumentation, ledning och styrning.

Duration: Until the 2023-06-30.
Start: ASAP.
Place: Meetings in place at Skolinspektionen in Stockholm. Otherwise remote work.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible (in Swedish or English) with the following:

an updated CV in Word format
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se